piątek, 27 grudnia 2013

Po kolacji wigilijnej w Szkole Polskiej w Barcelonie

13 grudnia odbyła się kolacja wigilijna w Szkole Polskiej w Barcelonie. Spotkanie rozpoczęło się od śpiewania kolęd i dzieleniem się opłatkiem. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałam podziękować Pani Ani Dziechciarz i pozostałym nauczycielom z X LO w Katowicach za opłatki z Polski oraz gry edukacyjne dla dzieci z naszej szkoły. Już od kilku lat Pani Ania dba aby naszym spotkaniom świątecznym nie zabrakło opłatków. 
Przed kolacją podziwialiśmy występy dzieci w dramatyzacji kilku polskich kolęd. Było więc dzieciątko Jezus, Józef i Maryja, byli też Trzej Królowie z darami, pasterze i anioły oraz Góralki. Stroje do tej wzruszającej inscenizacji przygotowała Pani Maryla. Rodzice oraz zaproszeni goście wynagrodzili naszych aktorów i Panią Marylę gorącymi brawami. 
Po tym wszystkich nastąpił czas na posiłek. Na stołach znalazły się domowe potrawy świąteczne przygotowane przez rodziców: kompot z suszu, ryby, sałatki, pierogi, grzyby, bigos a na koniec pyszne wypieki. Kiedy wszystko tak ładnie pachniało świątecznym jedzeniem odwiedził nas Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci po radosnym odśpiewaniu kolęd otrzymały upominki. Następne wróciliśmy do stołów i po krótkim świętowaniu nastąpił koniec spotkania. Rodzice również otrzymali drobne upominki w podziękowaniu za kulinarne uczestnictwo w organizacji kolacji wigilijnej. 
To właśnie dzięki rodzicom, dzieciom, babciom i dziadkom, dzięki Pani Maryli i Pani Sabinie (szkolna Polska Babcia) oraz nauczycielom Szkoły Polskiej: Marii, Kasi, Idze, Ani i Monice to spotkanie było tak miłe, tak radosne i kolorowe. To dzięki ich pracy i wysiłkowi kolejny raz w polskim gronie mogliśmy sobie życzyć spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

niedziela, 8 grudnia 2013

Książki z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Serdecznie dziękujemy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” za przekazane szkole książki oraz za dyplomy uznania.Tym samym gratuluję naszej nauczycielce, Pani Marii Kołomyjec, za ukończenie kursu e-lerningowego: Wychowanie przez czytanie oraz za otrzymanie tytułu Koordynadora programu Cała Polonia czyta dzieciom.


Informacja prasowa na zakończenie projektu "Cała Polonia czyta dzieciom"

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zakończyła realizację pilotażowego projektu „Cała Polonia czyta dzieciom”. Projekt, służący wzmocnieniu działań proczytelniczych w polonijnych placówkach edukacyjnych, realizowany był od marca do listopada 2013 r. w krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Obejmował m.in. kurs e-learningowy „Wychowanie przez czytanie” oraz imprezy czytelnicze organizowane w placówkach polonijnych, w tym także spotkania autorskie ze znanymi polskimi pisarzami dla dzieci i młodzieży. 

Współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt „Cała Polonia czyta dzieciom” nawiązuje do doświadczeń trwającej już od ponad dwunastu lat kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Do udziału w nim zakwalifikowano 60 osób z placówek i organizacji polonijnych z dziewięciu krajów: Austrii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Projekt składał się z dwóch części obejmujących kilka równoległych działań. 

Część pierwsza, realizowana od marca do czerwca, miała na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z promocją czytelnictwa. Złożyły się na nią: merytoryczny kurs e-learningowy „Wychowanie przez czytanie” na platformie Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania (IUMW) oraz internetowe szkolenie w zakresie narzędzi i metodologii prowadzenia kampanii czytania („know-how”). W ramach tej części zorganizowane zostały także konsultacje on-line z przedstawicielami Fundacji oraz krajowymi Koordynatorami kampanii czytania. Jednocześnie zostały nagrane i udostępnione uczestnikom projektu filmy z udziałem autorów polskiej literatury dziecięcej: Grzegorza Kasdepke, Marcina Szczygielskiego, Wojciecha Widłaka i Rafała Witka. W kwietniu nastąpiła uroczysta inauguracja akcji „Cała Polonia czyta dzieciom” w USA: Irena Koźmińska, Prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, oraz Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji, odwiedziły z tej okazji Nowy Jork i Chicago, gdzie wygłosiły wykłady i spotkały się z licznymi przedstawicielami środowisk polonijnych. 

Po wakacjach zagraniczni uczestnicy projektu mogli sprawdzić się jako organizatorzy imprez czytelniczych dla dzieci oraz prezentacji edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli na temat „Wychowania przez czytanie”. Dodatkowe wsparcie merytoryczne stanowiły czaty ze specjalistą w zakresie literatury dziecięcej – Dorotą Koman, oraz  psychologiem dziecięcym i rodzinnym – Justyną Święcicką. Na platformie e-learningowej został uruchomiony Bank Pomysłów. Znani polscy autorzy książek dla dzieci i młodzieży: Paweł Beręsewicz, Beata Gawryluk, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kasdepke, Renata Piątkowska, Eliza Piotrowska, Marcin Szczygielski, Wojciech Widłak, Łukasz Wierzbicki spotkali się z dziećmi na spotkaniach autorskich w placówkach polonijnych w Irlandii (w Galway, Cavan, Limerick oraz Dublinie), Wielkiej Brytanii (w Hull i Londonderry), Hiszpanii (w Madrycie), Holandii (w Oss), Francji (w Paryżu), we Włoszech (w Mediolanie) oraz w Nowym Jorku. Irena Koźmińska oraz Elżbieta Olszewska przeprowadziły wykłady w placówkach w Irlandii (w Carlow i w Dublinie) oraz w Austrii (w Wiedniu). Na zaproszenie Ambasady RP w Dublinie obie panie wzięły także udział w Radzie Konsultacyjnej ds. Oświaty, skupiającej dyrektorów szkół polonijnych z całej Irlandii. Dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacji internetowej wszyscy uczestnicy mogli również spotkać się z wybranymi autorami wirtualnie, podczas czatów na platformie IUMW. 

Celem realizacji projektu było stworzenie w środowiskach polonijnych warunków umożliwiających lepsze poznanie przez dzieci i młodzież języka polskiego i sprawne posługiwanie się nim, poznanie kultury i historii Polski, budowanie tożsamości w oparciu o polską tradycję i współczesność, a także integrację starszego i młodszego pokolenia wokół języka, kultury i literatury polskiej. Projekt stanowił przygotowanie do uruchomienia w przyszłym roku na szerszą skalę programu „Cała Polonia czyta dzieciom” adresowanego przede wszystkim do szkół polskich za granicą. Pierwszymi Koordynatorami programu staną się przeszkoleni uczestnicy projektu. 

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu udało nam się zaszczepić ideę głośnego czytania wśród nauczycieli z placówek polskich oraz przedstawicieli organizacji polonijnych, a także uświadomić im potrzebę budowania nawyku czytania w języku polskim w domu i w placówkach polonijnych. Mamy sygnały, że wielu uczestnikom projektu udało się już z powodzeniem zastosować na swoim terenie zaproponowane przez nas pomysły i narzędzia do wspierania czytelnictwa. Promocja języka i literatury polskiej w wielojęzycznych środowiskach polonijnych to jednak złożony problem i dużo jest jeszcze do zrobienia. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki na kontynuację tego typu działań w przyszłości, ponieważ liczba polskich rodzin przebywających za granicą stale rośnie, a pozytywny odbiór projektu przez jego uczestników świadczy, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne. – mówi Joanna Górska, Dyrektor ds. Współpracy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, koordynator projektu „Cała Polonia czyta dzieciom”. 

Dodatkowe informacje o inicjowanych przez Fundację ABCXXI międzynarodowych działaniach proczytelniczych; 

W minionych latach Fundacja czynnie wspomagała uruchomienie kampanii czytania w kilku krajach: w Czechach (Celé Česko čte dětem), na Słowacji (Celé Slovensko čita deťom), na Litwie (Visa Lietuva skaito vaikams) i na Ukrainie. Zorganizowane w Cieszynie (2008), Ostrawie (2011), Wilnie (2012), Pradze (2013) konferencje edukacyjne nt. roli głośnego czytania w wychowaniu dziecka i nauczania wartości moralnych, podczas których wystąpiły Irena Koźmińska, Prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, oraz Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji, wywołały bardzo duży oddźwięk wśród uczestników – przedstawicieli placówek polskich i zagranicznych. Ponad 7-letnia współpraca z czeską Fundacją „Celé Česko čte dětem”, prowadzoną przez p. Ewę Katrušak, zaowocowała w czerwcu 2011 roku zorganizowaną wspólnie – przy wsparciu Unii Europejskiej – Inauguracją I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom w polskim i czeskim Cieszynie. Z polskiej inicjatywy została też wtedy podpisana proklamacja programu „All of Europe Reads to Kids”, jak również odbył się „okrągły stół” reprezentantów krajów europejskich, zainteresowanych rozpoczęciem u siebie działań czytelniczych na wzór polskiej kampanii czytania. Poza tym, aktywnym promotorem fundacyjnych programów „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” wśród placówek polskich na Litwie jest Fundacja Małego Księcia działająca przy Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej RP w Wilnie. 

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, założona w grudniu 1998 roku, wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne. W 2001 r. Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, która uświadamia społeczeństwu, jak ogromne znaczenie ma głośne czytanie dziecku od urodzenia dla jego wszechstronnego rozwoju. Fundacja realizuje wiele dużych przedsięwzięć m.in. coroczny Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, konferencje oraz warsztaty edukacyjne z cyklu „Mądre Wychowanie”, m.in. na temat potrzeb emocjonalnych dzieci, wychowania przez czytanie i nauczania wartości. W trosce o jakość kultury młodego pokolenia Fundacja inicjuje projekty literackie, takie jak wydana wspólnie z tygodnikiem „Polityka” 23-tomowa kolekcja książek „Cała Polska czyta dzieciom”, czy Konkursy literackie im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. W 2012 r. Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” uruchomiła Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania oferujący m.in. z kursy e-learningowe na temat czytania i nauczania wartości. 

Projekt „Cała Polonia czyta dzieciom” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”

Patroni medialni Fundacji ABCXXI: 
TVP S.A., Polskie Radio S.A., Polityka – Spółdzielnia Pracy, Gazeta Wyborcza, Gutek Film, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o., Qlturka.pl, miastodzieci.pl, Bliżej Przedszkola, edziecko.pl 

Pozostali Grantodawcy, Darczyńcy, Partnerzy i Sponsorzy Fundacji ABCXXI: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja PZU, Fundacja Orange, Pack Druk Poligrafia Uszok & Uszok, International Paper, Sabur 

Kontakt z organizatorami: 
Joanna Górska, Koordynator główny projektu polonia@cpcd.pl 

Więcej informacji o Fundacji ABCXXI i jej działaniach: www.cpcd.pl www.calapolskaczytadzieciom.pl 
Strona Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania (IUMW): www.iumw.pl Warszawa, listopad 2013

Projekt Cała Polonia czyta dzieciom

Od marca do listopada 2013 roku Szkoła Polska w Barcelonie brała udział w projekcie Cala Polonia czyta dzieciom. Projekt miał służyć wzmocnieniu działań proczytelniczych w naszej placówce edukacyjnej. Obejmował m.in. kurs e-lerningowy: Wychowanie przez czytanie oraz imprezę czytelniczą. 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."
The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2013."

piątek, 29 listopada 2013

Sprawozdanie z zajęć z 23 listopadaPoziomki

Zajęcia zaczęliśmy od powtórzenia kim byli Bolek i Lolek. Dzieci kolorowały braci oraz starały się dodać coś własnego. Kolejnym zajęciem jakie wykonywaliśmy było poznanie nazw zwierząt. Kolejną zabawą ruchową był kamyczek. Wszystkie dzieci siedziały w kole; w środku koła znajdowało się jedno dziecko, które było  „kamyczkiem”. Wszystkie dzieci mówiły wierszyk: „Leży sobie kamyk na środku podwórka, a w kamieniu dziurka, a w tej dziurce co?”. Dziecko będące w środku naśladowało  jakieś zwierzę. Reszta dzieci przyglądała się i rozwiązywała zagadkę. Dziecko, które pierwsze odgadło wchodziło do środka.  Dzieci poradziły sobie bardzo dobrze z nazwami zwierząt. Po zabawie była przerwa na drugie śniadanie. Po śniadaniu dzieci bawiły się w balonik, jedno dziecko znajdowało się w środku i pompowało balonik tak długo aż pękł i dzieci upadały na podłogę. Po zabawie, czytaliśmy bajkę o "Księżniczce czarodziejce", dzieci wtrącały dodatkowe opisy. Kolejną zabawą był „Stary niedźwiedź mocno śpi”, w naszym wydaniu były 2 niedźwiedzie. Później nastąpił czas na salę gimnastyczną, gdzie dzieci bawiły się kolorowymi linami i piłeczkami. 
Pozdrawiam,
Kasia i Iga

Tęcza

Wigilia Bożego Narodzenia

W domu panuje już świąteczny nastrój. W kącie pokoju ślicznie przystrojona choinka. Mama nakrywa stół białym obrusem. Pod obrusem układa siano. Na środku na talerzyku przykrytym białą serwetką układa opłatek. Obok stawia świąteczny stroik na świece.
Potem ustawiane są nakrycia ( talerze, szklanki, sztućce ) i potrawy wigilijne. Są tam: pierogi z kapustą i grzybami, karp w galarecie, kluski z makiem i inne smakołyki. Wszystko pięknie wygląda i wspaniale pachnie. Wypatrujemy na niebie pierwszej gwiazdki. Łamiemy się opłatkiem i składamy sobie wzajemnie życzenia. Siadamy do stołu. Po kolacji oglądamy prezenty, które znajdujemy pod choinką. Śpiewamy kolędy. W nocy idziemy na Pasterkę. Wigilia to najwspanialszy wieczór w roku.
Zajęcia z Tęczą rozpoczęliśmy od przeczytania powyższego tekstu opisującego polskie tradycje wigilijne. Podzieliliśmy się własnymi doświadczeniami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Wyjaśniliśmy niezrozumiałe wyrazy i wyrażenia. Dzieci mogły zobaczyć, dotknąć i posmakować opłatek wigilijny. Nasze wiadomości świąteczne uzupełniliśmy informacjami z filmu Przygody kota Filemona” pt „ Gwiazdka”.
Po szkolnym śniadaniu przystąpiliśmy do wykonywania ozdób choinkowych na konkurs ogłoszony przez Konsulat RP w Barcelonie. Wyszły nam bardzo pomysłowe i śliczne ozdoby.
 Na zajęciach nie zabrakło również rozmów o świętym Mikołaju, który i w Hiszpanii przynosi dzieciom i dorosłym prezenty.
Pod koniec zajęć przećwiczyliśmy nasze role do jasełek, czyli przedstawienia bożonarodzeniowego . Zaprezentujemy je na naszym szkolnym spotkaniu opłatkowo-mikołajkowym 13 grudniu.
Na koniec podam jeszcze adres urzędu pocztowego pod który można wysyłać listy do świętego Mikołaja, gdyby ktoś zechciał napisać do Niego list. A może życzenia świąteczne, albo prośbę o prezent?
Santa Claus Office
FIN – 96930
Napapiiri
Rovaniemi
FINLAND
Do zobaczenia na świątecznym spotkaniu w szkole,
Maria

Drodzy Rodzice!

Bardzo proszę o pośpiewanie z dzieckiem polskich kolęd. Wykaz kolęd , które będziemy wspólnie śpiewać na świątecznym spotkaniu szkolnym przytaczam poniżej wraz z tekstem.


Gdy się Chrystus rodzi  ( jedna zwrotka)

 Gdy się Chrystus rodzi, 
i na świat przychodzi.
Ciemna noc w jasności
promienistej brodzi
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

Wśród nocnej ciszy  ( dwie zwrotki)

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie
Przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:
Pójdźmy wszyscy do stajenki  ( jedna zwrotka)

 Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
Do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.
Mędrcy świata  ( jedna zwrotka)

 Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.
Przybieżeli do Betlejem pasterze ( jedna zwrotka)

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze:
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
a pokój na ziemi!
Oddali swe ukłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości...
Lulajże Jezuniu ( jedna zwrotka)
 Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.
Podnieś rękę Boże Dziecię

"... Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami...."
 Jarzębina

Ostatnimi zajęciami zdecydowanie zawładnął duch Świąt Bożego Narodzenia.
Lekcje rozpoczęliśmy od wspólnego odrobienia pracy domowej, tj wyszukaliśmy kilka czasowników w wierszu Tuwima, który czytaliśmy na poprzednich zajęciach i odmieniliśmy dwa z nich przez liczby i osoby.
Następnie rozmawialiśmy o tradycjach świątecznych. Dzieci właściwie bez problemów opowiadały o nich. Wyszukaliśmy też różnice między świętami w Polsce i Hiszpanii.
Następnie wspólnie ułożyliśmy wigilijny jadłospis w skład którego weszło 12 potraw. Okazało się, że na wigilijnych stołach królują pierogi z kapustą i grzybami, które są ulubioną potrawą większości dzieci.
Po przerwie śniadaniowej przystąpiliśmy do wykonania prac na konkurs, do udziału w którym zaprosił nas Konsulat Polski w Barcelonie. Tematyka - oczywiście świąteczna!
Zajęcia zakończyły się próbą do jasełek, które przedstawimy na naszej szkolnej Wigilii, 13 grudnia.

Pozdrawiam,
Anna Lintner 

czwartek, 28 listopada 2013

Zaproszenie na spotkanie mikołajkowe w Szkole Polskiej

Drodzy Rodzice,
Zapraszam Was i Wasze dzieci na spotkanie mikołajkowe i szkolną kolację świąteczną. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia (piątek) w Szkole Polskiej w budynku Col.legi Pare Manyanet w Barcelonie w godz. 18.00 – 21.00. Zapraszamy również dziadków i babcie.
Bardzo prosimy o punktualność.
W programie:
- śpiewanie kolęd
- dzielenie się opłatkiem,
- występ artystyczny dzieci,
- Święty Mikołaj: prezenty dla dzieci
- kolacja świąteczna
i jeszcze kilka innych niespodzianek.
Również w tym roku liczymy na Waszą współpracę i pomoc w organizacji spotkania.
Jest nas spora gromadka, pochodzimy z różnych regionów Polski i świata dlatego też reprezentujemy ogromne bogactwo kulinarne. Na Wigilię i Boże Narodzenie często przygotowujecie coś specjalnego, typowego, świątecznego i przede wszystkim domowego. W związku z tym proszę Was o przyniesienie świątecznych potraw na nasz wspólny, wigilijny stół. Mogą to być ciasta, pierniki, sałatki, pierogi, kompot wigilijny, potrawy rybne oraz inne dania. Będzie możliwość odgrzania potraw z tym, że poproszę o przyniesienie ich w odpowiednich garnkach czy pojemnikach.
Liczę na Waszą pomoc. Pamiętajcie, że Wasze dzieci aktywnie przygotowują się do spotkania mikołajkowego.

Ewa Hojna

P.S. Na spotkanie mogą też przyjść dzieci (oczywiście z rodzicami i dziadkami), które aktualnie nie uczęszczają w zajęciach szkoły. Proszę jedynie o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (ewa.hojna@gmail.com) oraz o przyniesienie poczęstunku na świąteczny stół.

piątek, 15 listopada 2013

Sprawozdanie z zajęć z 9 listopada

Poziomki

Zajęcia rozpoczęliśmy od zabawy warzywami, gdzie dzieci uczyły się kolorów i nazw warzyw i owoców.Następnie wspólnie opowiadaliśmy bajkę o Jacku i Agatce na podstawie obrazków. Kolejną częścią zajęć było świętowanie 50 Urodzin Bolka i Lolka, ze wszystkimi grupami. Dzieci bawiły się balonami i jadły tort urodzinowy. Później wyszliśmy na salę gimnastyczną, gdzie po ćwiczeniach ruchowych znów zaczęliśmy bawić się ilustrowanymi owocami pokazując ich kształty i zapamiętując nazwy i kolory.
Zabawa polegała na tym że grupa wybierała warzywo/owoc i jedna osoba musiała zgadnąć nazwę.Na samym końcu pracowaliśmy z kolorowanką-zagadką, gdzie kształty odpowiadały kolorom.

Pozdrawiamy,
Kasia i Iga 

Tęcza

Jesienne, listopadowe zajęcia rozpoczęliśmy zabawą dźwiękonaśladowczą. Po wsłuchiwaniu się w dźwięki nas otaczające na co dzień wystukiwaliśmy paluszkami na gazetach odgłosy deszczu. Uczniowie naśladowali  drobny deszczyk , czyli kapuśniaczek, była mżawka, duży deszcz i była też ulewa. Nazwy rodzajów deszczu sprawiały trochę kłopotu niektórym dzieciom, większość jednak nie miała z tym problemów. Następnie wspólnie z pozostałymi grupami świętowaliśmy 50 Urodziny serialowych braci Bolka i Lolka. Był tort , wspólne zaśpiewanie "Sto lat" i zdjęcia pamiątkowe. Po przerwie śniadaniowej przeszliśmy do bardzo poważnego tematu związanego z przypadającym 11 listopada polskim świętem narodowym . Obejrzeliśmy film o polskich  symbolach narodowych. Chętnych do obejrzenia go jeszcze raz zapraszamy na stronę:
http://www.pamiec.pl/pa/edukacja/gry-i-materialy-edukac/film-polak-maly/12975,POLSKIE-SYMBOLE-NARODOWE.html#.UnkDKshVb6s.facebook

Prace plastyczne wykonane w tym dniu miały charakter  patriotyczny, przedstawiały bowiem flagę Polski.

Po zabawach ruchowych na sali gimnastycznej  rozpoczęliśmy przygotowania do dwóch spotkań świątecznych: spotkania mikołajkowo-opłatkowego w naszej szkole i organizowanego przez Konsulat RP w Barcelonie. Ćwiczyliśmy śpiewanie kolędy "Przybieżeli do Betlejem pasterze" i rozpoczęliśmy przydzielanie ról do jasełek bożonarodzeniowych. Mamy już  Aniołki, Pasterzy, Gwiazdę, Króli, Krakowianki. Tak więc na kolejnych zajęciach będziemy kontynuować przygotowania świąteczne.

Pozdrawiamy i do zobaczenia na  zajęciach,

Maria i Gabriela 

Jarzębina


Ostatnie zajęcia rozpoczęliśmy od zrobienia wspólnie pracy domowej.
Następnie przeczytaliśmy wiersz Juliana Tuwima "Wszyscy dla wszystkich". Dzieci wyszukały zawody wymienione w wierszu i powiedziały na czym polega ich praca. Spróbowaliśmy też wyjaśnić sobie co oznacza tytuł wiersza i wspólnie doszliśmy do wniosku, że każda praca jest ważna i każdą należy szanować.
W wierszu poszukaliśmy też czasowników i odmieniliśmy dwa z nich przez liczby, osoby i rodzaje.
Na przerwie wspólnie z pozostałymi dziećmi świętowaliśmy urodziny Bolka i Lolka. Zaśpiewaliśmy "sto lat" i zjedliśmy tort.
Po przerwie porozmawialiśmy o szkole. Dzieci pracowały w parach i zapisywały na kartkach co wolno i  czego nie wolno robić w szkole. Następnie odczytywały swoje propozycje i wspólnie decydowaliśmy, w której grupie je umieścić.
Ponieważ zbliża się 11 listopada, razem grupą "Tęcza", obejrzeliśmy krótki film o polskich symbolach narodowych.

Na przyszłych zajęciach będziemy przygotowywać ozdoby świąteczne. Proszę aby dzieci przyniosły wszystko co może być pomocne w ich wykonaniu (farby, watę, pazłotko/folię aluminiową, wycinanki).

Poniżej załączam link do filmu i wiersza, który omawialiśmy na lekcji:

http://www.pamiec.pl/pa/edukacja/gry-i-materialy-edukac/film-polak-maly/12975,POLSKIE-SYMBOLE-NARODOWE.html#.UnkDKshVb6s.facebook

http://dobre-wiersze.blogspot.com.es/2009/05/julian-tuwim-wszyscy-dla-wszystkich.html

Pozdrawiam,
Anna Lintner 

piątek, 1 listopada 2013

Co zrobić aby móc korzystać z polskich liter w komputerze i poczcie elektronicznej?

Poniżej znajduje się kilka cennych rad, które umożliwią Wam korzystanie z polskich liter w Waszym komputerze, a przede wszystkim w poczcie elektronicznej. Przykłady podane są w Ubuntu 13.10, Windows 10 i Windows XP ale w niektórych innych systemach operacyjnych jest podobnie.


Instrukcje systemu Ubuntu 13.10

1. Idź do 'Paràmetres del sistema' (kliknij na poniższy obrazek)

2. Kliknij na ikonę 'Teclat' (kliknij na poniższy obrazek)

3. Kliknij na łącze 'Paràmetres de la disposició' (kliknij na poniższy obrazek)

4. Dodaj nowe źródło sygnału klikając przycisk '+' (kliknij na poniższy obrazek)

5. Wybierz 'Polonès' i kliknij przycisk 'Afegeix' (kliknij na poniższy obrazek)

6. Zaznacz pole wyboru 'Show current input source in the menu bar' (kliknij na poniższy obrazek)

7. W końcu korzystaj z Kontrolka słowo kluczowe aby wybrać język, może to być polski lub inny (kliknij na poniższy obrazek). W ten sposób w jednym dokumencie czy liście możesz pisać w kilku językach, korzystając z ich znaków charakterystycznych czy akcentów.
Instrukcje systemu Windows 10

1. Idź do 'Settings' (kliknij na poniższy obrazek)


2. Znajdź 'Time & language' (kliknij na poniższy obrazek)
3. Znajdź i kliknij na 'Region & language' a następnie na 'Add a language' (kliknij na poniższy obrazek)


4. Wybierz 'Polski' (kliknij na poniższy obrazek)

5. W końcu korzystaj z the language bar/barra de llengua aby wybrać język, może to być polski lub inny (kliknij na poniższy obrazek). W ten sposób w jednym dokumencie czy liście możesz pisać w kilku językach, korzystając z ich znaków charakterystycznych czy akcentów.
(jose - elegir teclado)

Instrukcje systemu Windows XP

1. Idź do control panel/tauler de control (kliknij na poniższy obrazek)


2. Znajdź the regional options/opcions regionals i de llengua (kliknij na poniższy obrazek)


3. Dodaj polski do listy języków (kliknij na poniższy obrazek)
Uwaga: może zażądać file/archive systemu operacyjnego


4. Kliknij na Barra de llengua..." i ponownie na "Mostra la barra de llengua a l'escriptori", upewnij się czy zostało zaznaczone (kliknij na poniższy obrazek).

5. Kliknij na "Configuració de tecles..." i sprawdź jak zmienić jeden język na drugi używając klawiatury (kliknij na poniższy obrazek)


6. W końcu korzystaj z the language bar/barra de llengua aby wybrać język, może to być polski lub inny (kliknij na poniższy obrazek). W ten sposób w jednym dokumencie czy liście możesz pisać w kilku językach, korzystając z ich znaków charakterystycznych czy akcentów.Artykuł powstał dzięki fachowej pomocy José Manuel Rodríguez Moreno. To jemu też należą się podziękowania za załączone ilustracje. Mam nadzieję, że teraz już nikt się nie będzie skarżył, że otrzymuje moje wiadomości z tzw. robaczkami. Czekam więc na Wasze listy pisane po polsku!

piątek, 25 października 2013

Sprawozdanie z zajęć z 19 października

Poziomki
Och, ta jesień! Jak tu opowiadać dzieciom o polskiej jesieni kiedy za oknem słoneczko radośnie świeci? W związku z tym na ostatnich zajęciach z Poziomkami opowiadaliśmy o jesieni w Hiszpanii i w Polsce. Mówiliśmy o podobieństwach i różnicach. Rozprawialiśmy o owocach, warzywach, darach natury, zwyczajach. Był to doskonały moment do powtórzenia kolorów. Dużym powodzeniem cieszył się film: Reksiowa jesień. Podaję link dla dzieci, które nie były obecne na zajęciach bądź dla tych, które chcą obejrzeć bajeczkę jeszcze raz: https://www.youtube.com/watch?v=7C-dlJZKZcU
Potem nastał czas na różne zabawy planszowe, a następnie na śniadanko.
Po śniadaniu wróciliśmy do jesiennego tematu. Na sali gimnastycznej pobawiliśmy się w dobrze rodzicom znaną zabawę: stary niedźwiedź mocna śpi.
Już dwa tygodnie temu do zajęć wprowadziliśmy stały element czyli minutowy relaks i wyciszenie się wszystkich dzieci i nauczycieli. Wszyscy w ciszy i spokoju kładziemy ramiona na stole, na ramiona głowę i zamykamy oczy. Cisza, jak makiem zasiał. Następnie poświęciliśmy też trochę czasu na prace plastyczne.
Pozdrawiamy w jesiennym ale słonecznym nastroju,

Kasia, Pani Maryla, Babcia i Ewa

Tęcza
Na początku spotkania, po wzajemnym przywitaniu się zrobiłam dzieciom mały test sprawdzający rozumienie czytanego przeze mnie tekstu. Ja czytałam, a uczniowie mieli za zadanie namalować to, co słyszą. Powstały piękne obrazy słowem malowane. A oto treść opowiadania. Jest to fragment utworu Anny Świerczyńskiej pt.`` Mały raczek``.
 Była sobie wielka woda, co się nazywa morze. Na dnie tej wody była wielka skała.
 A przy tej skale - wielki głaz.
A przy tym głazie - wielki kamień.
A przy tym kamieniu  - mały kamyk.
A w tym kamyczku dziurka. A ta dziurka to był pokoik raczka. Tam raczek spał.
Następnie podczas  krótkiej przerwy  na korytarzu pobawiliśmy się przy użyciu dmuchanej dużej kostki w skojarzenia do wyrazów znajdujących się na kostce. Muszę przyznać, że nie było to łatwe zadanie, ale większość dzieci poradziła sobie bardzo dobrze. Wyrazami do których wymyślaliśmy skojarzenia były: szkoła, las, zabawa, ubranka, kolory, dom.
Głównym tematem tzw. przewodnim naszego sobotniego spotkania była troska o ząbki. Okazało się, że temat ten jest bardzo dobrze znany, a wizyta w gabinecie dentystycznym ( stomatologicznym ) nie jest rzadkością. Dzieci doskonale wiedziały , co trzeba robić, żeby zęby były zdrowe, a jeśli już będą bolały , gdzie szukać dla nich pomocy. Wszystkie dobre wskazówki i rady zapisaliśmy na tablicy. Cytuję dosłowne wypowiedzi :
1. Nie jeść dużo słodyczy, bo będą chore zęby
2. Codziennie dużo myć zęby
3. Zanim wyjdziemy do dentysty trzeba się najeść.
4. U dentysty trzeba robić to, co dentysta karze
5. W gabinecie dentysty trzeba zachowywać się grzecznie
Po tak dużej porcji wiedzy i szkolnym śniadaniu przyszedł czas na salę gimnastyczną i zabawy ruchowe.
W części plastycznej zajęć dzieci otrzymały kartki z narysowanym ząbkiem , którego  należało pokolorować według własnego pomysłu. I w tej pracy mali uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością. Podczas zajęć wysłuchaliśmy również piosenki pt "Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda" w wykonaniu zespołu Fasolki. Wrócimy do tej piosenki na kolejnych spotkaniach.
Pozdrawiam i do zobaczenia,
Maria
Zadanie domowe.
Dzieci otrzymały arkusze do czytania bądź opowiadania treści przedstawionej na obrazku.
Na zajęciach poćwiczymy znajomość polskiego alfabetu i umiejętność wypowiadania się na konkretny temat (opis ilustracji ).

Jarzębina

Ostatnie zajęcia w grupie Jarzębina były bardzo intensywne. Po sprawdzeniu pracy domowej (zawody - przedmioty, przedmioty - zawody) opowiedzieliśmy dzieciom, które nie były na poprzednich zajęciach, historię Tomka Wilmowskiego z książki Alfreda Szklarskiego "Tomek w krainie kangurów". Następnie dzieci miały za zadanie powiedzieć kim chcą zostać w przyszłości używając słów odpowiadających na pytanie: "co robi?", np: strzela, broni, itp. Dzieci poradziły sobie bardzo dobrze zarówno opisując jak i odgadując zawody. Zadałam też kilka zagadek, z których niektóre były bardzo podchwytliwe, np:

Biała bluza, spodnie białe,
ubielone ręce całe.
Nawet czapka biała też.
Kto to jest? Czy wiesz? (PIEKARZ)

Następnie wypisaliśmy na tablicy kilka zawodów i odpowiadaliśmy ponownie na pytanie: "co robi?",
np: lekarz - co robi? - leczy. Wyjaśniłam dzieciom, że część mowy, która odpowiada na to pytanie to czasownik. Utworzyliśmy też czasowniki do innych słów np: śpiew - śpiewać, gra - grać.

Następnym punktem naszych zajęć był list, który otrzymaliśmy od dzieci z polskiej szkoły w Sztokholmie. Wspólnie odpowiedzieliśmy na list, który podpisały wszystkie dzieci.
Zaprezentowane zostały kolejne ciekawe miejsca w Polsce, poznaliśmy min. kopalnię soli w Wieliczce.

Jako pracę domową proszę żeby dzieci zrobiły zadania z kartki, którą otrzymały ode mnie.
Proszę również aby dzieci zawsze przynosiły ze sobą coś do pisania (zeszyt i długopis).

Pozdrawiam,
Ania Lintner

poniedziałek, 21 października 2013

Jesienny list i zagadka dla dzieci ze szkoły Lilholmsskolan w SztokhomieSpecjanym zadaniem dla dzieci ze Sztokholmu jest odgadnięcie co przedstawiają zdjęcia. Podpowiem tylko, że są to tutejsze jesienne dary natury.

Pozdrawiam jesiennie,

Ewa
niedziela, 20 października 2013

Co to jest Castañada? Specjalna dedykacja dla dzieci polskich i hiszpańskojęzycznych ze szkoły Kastanjen w Sztokhomie.


Castañada

Jesień to między innymi spadające liście z drzew i kasztany. Kasztany można spożywać przez cały jesienny sezon ale nie można o nich zapomnieć podczas nocy Wszystkich Świętych.
Castañada jest ściśle związana ze Wszystkimi Świętymi.
Okazuje się, że wiele lat temu kasztan był starożytnym posiłkiem pogrzebowym spożywanym w rodzinie. Wierzono, że każdy zjedzony kasztan tej nocy uwalnia jedną duszę z czyśćca.

Zimną jesienią kuchnia dostosowywała się do potrzeb czasu. Kasztany można było kupić na ulicach wszystkich wsi, miasteczek i miast. Na straganach gdzie pieczono i sprzedawano kasztany, zawsze były też słodkie ziemniaki, tzw. moniatos. Produkty te na straganach najczęściej sprzedawały starsze panie z chustami na głowie i długimi spódnicami.
Castañada to też noc panallets. Typowe słodycze, które tradycyjnie spożywano podczas nocy Wszystkich Świętych.
Inna tradycja mówi, że dawno, dawno temu, nocą Wszystkich Świętych dzwoniły dzwony we wszystkich kościołach aby przypomnieć ludziom o ich zmarłych krewnych i aby pamiętali o nich w swoich modlitwach.
Ponieważ bicie w dzwony przez całą noc było męczącym zadaniem, rodzina dzwonnika przynosiła mu kasztany, inne owoce typowe o tej porze roku i wino, aby biedak nabrał sił.
W XVIII wieku, zwyczaj ten rozprzestrzenił się w całej Katalonii i stał się popularną praktyką.
Obecnie jednak, Castañada jest świętem, podczas którego zbiera się rodzina i przyjaciele aby miło spędzić czas i zjeść dobrą kolację. A na deser oczywiście je się kasztany i panallets popijając słodkim winem, tzw. moscatel.
Castañada


¿Qué es otoño? Otoño entre otras cosas son las hojas caídas de los árboles y las castañas. Las castañas se pueden comer durante toda la temporada de otoño, pero no se puede olvidarlas durante la noche de Todos los Santos.


Castañada está estrechamente relacionada con la fiesta de Todos los Santos.
Resulta que castañas, hace muchos años, fueron un manjar funerario comido por los familiares. Además se creía que cada castaña comida esa noche liberaba un alma del purgatorio.


La cocina de frío otoño se adaptaba a las necesidades de la época. Las castañas siempre se podían comprar en las calles de todas las aldeas, pueblos y ciudades. En los puestos donde se vendían castañas asadas también se podían encontrar las patatas dulces: moniatos. Por lo general estos productos los vendían unas ancianas con pañuelos en la cabeza y con faldas largas.

Castañada es también una noche de panallets. Panallets son típicos dulces que se comían tradicionalmente durante la noche de Todos los Santos.


Otra tradición dice que hace mucho tiempo, en la noche de Todos los Santos sonaban campanas en todas las iglesias para recordar a la gente sobre sus parientes muertos y para que los recuerden en sus oraciones.
Como tocar las campanas durante toda la noche fue un trabajo muy duro la familia del campanero le traía castañas, otras frutas típicas de esta época del año y el vino para que el pobre hombre ganara la fuerza.
En el siglo XVIII, esta costumbre se extendió por toda Cataluña y se ha convertido en una práctica popular.


Hoy, sin embargo, Castañada es una celebración familiar, reúne los amigos y la familia para pasar un buen rato y disfrutar de una buena cena. Y de postre, por supuesto: panallets, castañas y vino dulce llamado moscatel

wtorek, 15 października 2013

Słodkie targi w Agramunt


Ale było słodko! 12 i 13 października 2013 roku odbyły się 25. Targi Turrón w Agramunt, prowincja Lleida.
Wszystkie dzieci, które mieszkają w Hiszpanii wiedzą co to jest turrón. Jest to typowa bożonarodzeniowa słodycz wykonana głównie z migdałów,cukru i miodu. Często też można spotkać turrón, którego składnikami są: żółtka, karmelizowane owoce, orzechy, kokos, marcepan, śmietana. Coraz częściej się eksperymentuje dodając nowe składniki, np. stewia zamiast cukru czy miodu. Dodaje się też alkohole jak rum, whisky czy wino.
Turrón przeważnie ma podłużny kształt, jak tabliczka czekolady ale zdarzają się też okrągłe, np. typowy turrón z Agramunt
Jedzenie turrón w okresie bożonarodzeniowym jest już wielowiekową tradycją w Hiszpanii prawdopodobnie wprowadzoną przez Arabów.
Turrón jedzą i dzieci, i dorośli. Zależnie od składników jest bardzo twardy albo miękki. Dla diabetyków też jest wersja bez cukru bądź ze stewią.

Podczas targów w Agramunt przez dwa dni można było spróbować i kupić turrón różnych firm, np. Vicens, Roig, Félix. A do tego odbyło się kilka degustacji win i cavas (tak się nazywa szampan w Hiszpanii) połączonych z degustacją turrón.
Poza tym w hali targowej, w części dla dzieci, zorganizowano kuchnię dla najmłodszych. Zdradzano tam pewne tajemnice wyrobu czekolady i turrón. Natomiast na ulicach miasta ustawiono mnóstwo straganów z różnego rodzaju produktami żywnościowymi, gospodarczymi, kosmetycznymi, zabawkami i odzieżą. Był też ogromny piec do wyrobu chleba, karuzela i koniki pony.

Już teraz zachęcam całe rodziny do wzięcia udziału w kolejnych targach w Agramunt.

Ewa


niedziela, 13 października 2013

Po pierwszych zajęciach kursu języka polskiego dla dorosłych, 5 października

Oto co zrobiliśmy na pierwszych zajęciach z języka polskiego dla dorosłych:

-ćwiczyliśmy alfabet, wymowę samogłosek i spółgłosek, skupiliśmy się na syczących i szeleszczących (porównaliśmy z katalońskimi), czytanie na przykładzie nazw miast i miejscowości (mapa Polski).
-powtórzyliśmy zwroty grzecznościowe, powitania, pożegnania formalne i nieformalne, poćwiczyliśmy w jakich kontekstach się je używa.

Cena kursu: 30 euro na miesiąc. Jeżeli uzbiera się większa grupa to może uda się obniżyć cenę do 20 euro. We wtorek uaktywni się grupę w platformie online.

Dziękuję i do zobaczenia,

Agnieszka Mejnartowicz

środa, 9 października 2013

Sprawozdanie z zajęć z 5 października

Poziomki
Ostatnie spotkanie z Poziomkami były bardzo kolorowe. Bawiliśmy się w kolory niemal przez całe zajęcia. Najpierw dzieci poznały podstawowe kolory i je głośno powtarzały. A tam gdzie mówi się o kolorach nie można zapomnieć o tęczy. Prawda?
Przypomnę nasze zabawy:
Rozwiązanie zagadki o tęczy.
Na niebie pojawił się wielobarwny łuk. Kto go zrobić mógł?
Kto się dzisiaj tak namęczył? Nikt! To niebo lśni kolorami…
Zabawy ruchowe z chustą animacyjną:
- Kolory- dzieci nazywają kolory ubrań, jakie mają na sobie. Stoją wokoło chusty trzymając ją za brzegi. Nauczyciel podaje nazwę jednego koloru. Dzieci, które mają na sobie coś w tym kolorze przechodzą pod chustą zamieniając się miejscami
- Słońce i deszcz- dzieci stoją wokół chusty trzymając ją za brzegi. Na hasło nauczyciela „Słońce” przekazują sobie chustę w lewą stronę tak, aby się poruszała. Na hasło „Deszcz”- podrzucają chustę do góry i chowają się pod nią.

Zabawa:
Zielona jak.....? - dzieci siedzą w kole. Nauczyciel rzucając piłkę do dziecka mówi: „Zielona jak? - dziecko kończy zdanie: trawa,liść, żaba ( wszystkie kolory tęczy)
Jeszcze przed pójściem na boisko uczyliśmy się kolorów i różnych postaci przy wykorzystaniu piosenki „Kolorowe kredki”. Natomiast po powrocie wykonaliśmy prace plastycznej związanej z tematem tej piosenki.
Na sam koniec pobawiliśmy się w magiczny worek, w którym były bardzo ciekawe przedmioty: jabłko, piłka, łyżka, skarpeta, kamień, muszelka i moneta. Dzieci z zamkniętymi oczami, tylko po dotyku, musiały odgadnąć jaki przedmiot wybrały.
Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia za dwa tygodnie,
Anita, Ewa, Maryla i Sabina

Tęcza

Sobotnie, październikowe zajęcia rozpoczęliśmy od powtórki w jaki sposób powstała rzeka Wisła.
Przypomnieniem nich będzie treść wiersza Stanisława Pagaczewskiego pod ciekawym tytułem:
Śmieszna góra

Jest taka jedna góra
Szeroka, długa - i która
chyba pół nieba przysłania,
a zwie się śmiesznie:
Barania.

Barania – choć nie ma wełny i rogów,
chociaż jak baran nie beczy,
a jednak jest całkiem do rzeczy.
Bardzo ją lubią narciarze,
kiedy jest cała w śniegu,
a oni w szybkim biegu
suną ze szczytu w doliny.
I w tej to górze – kochani -
w tej pięknej górze Baraniej
dwa źródła biją przeczyste
o wodzie jak śnieg srebrzystej...
Dwa źródła, dwa potoki,
płyciutkie, niegłębokie,
a każdy w inną stronę
gna swoje fale szalone.

Jeden jest ciemny , gdyż lasem
pędzi jak jeleń spłoszony,
drugi jest jasny , bo w słońcu
płynie w nizinne strony
(…)
A teraz w wielkim sekrecie
powiem wam, moi drodzy,
bo może o tym nie wiecie,
że owe dwa potoki
płyciutkie, niegłębokie
wpadają sobie w ramiona
jak bracia stęsknieni, którzy
z dalekiej wrócili podróży,
i odtąd piękną doliną
szumią wesoło i płyną
radosne, roztańczone,
na zawsze już złączone.

Wstydzę się bardzo, bo chciałem
rzec wam, jak zwie się ta rzeka.
Nic z tego , niestety -
z a p o m n i a ł e m!
Może kto zgadnie?
Zaczekam...
(Te dwa potoki to oczywiście : Czarna i Biała Wisełka, rzeka to Wisła)


Następnie przystąpiliśmy do zabawy z językiem polskim. Każde dziecko otrzymało karty pracy z ćwiczeniami o różnym stopniu trudności w zależności od poziomu znajomości języka polskiego. W większości przypadków uczniowie nie mieli większych problemów z wykonaniem zadań. Dla chętnych dzieci były jeszcze ćwiczenia na komputerze.
Po przerwie śniadaniowej kontynuując nasz cykl „Ciekawe miejsca w Polsce” powędrowaliśmy wirtualnie w góry Tatry, a konkretnie nad piękne górskie jezioro zwane Morskim Okiem. Po obejrzeniu filmu padło natychmiast pytanie, dlaczego tak właśnie nazywa się to jezioro. Próbując odpowiedzieć obejrzeliśmy jezioro z lotu ptaka. Pytanie nie zyskało odpowiedzi, dlatego też pozostawiam je otwarte. Może na kolejnych zajęciach komuś uda się to wyjaśnić? Z Morskim Okiem związana jest piękna legenda o żeglarzu , który podczas burzy na morzu gubi skarb potrzebny do wykupienia swoich rodziców z niewoli. Znajduje go właśnie w wodach górskiego jeziora Morskie Oko. Podobno Morskie Oko połączone jest pod ziemią z wodami morskimi. Tak przynajmniej głosi legenda, którą opowiedziałam dzieciom.
Wędrując górskimi szlakami zatrzymaliśmy się przy trzech potokach, z szumu których dowiedzieliśmy się o pięknie krajobrazu górskiego, o szanowaniu przyrody i o życiu górali.
Po konkursie biegów na korytarzu szkolnym ( sala gimnastyczna w tym dniu niestety była zajęta ze względu na odbywające się w niej zawody sportowe) powróciliśmy do sali , aby porozmawiać jeszcze o polskich krajobrazach górskich.

Do zobaczenia na kolejnych październikowych zajęciach,
Maria

Jarzębina

Na ostatnich zajęciach mieliśmy dużo pracy.
Rozpoczęliśmy od prezentacji kolejnego ciekawego miejsca w Polsce i dowiedzieliśmy się co zostało po huraganie w lesie Szast w okolicy Piszu.
Następnie poznaliśmy strony świata i wskazaliśmy naszych sąsiadów na wschodzie, zachodzie i południu. Na mapie Polski wskazaliśmy największe rzeki i miasta.
Po zapoznaniu się z mapą Polski rozpoczęliśmy pracę nad własną mapą. Narysowaliśmy kontury, zaznaczyliśmy rzeki i największe miasta. Nie wszyscy dokończyli kolorowanie mapy. Poprosiłam dzieci aby zrobiły to w domu. Ich zadaniem jest też odpowiednio podpisać tajemnicze punkty na mapie (miasta, o których rozmawiamy).
Następnie pracowaliśmy trochę nad słowotwórstwem i ortografią. Dzieci miały nazwać zawody pochodzące od przedmiotów takich jak: las, stół, kamera .
Ułożyliśmy też domino ortograficzne.
Na zakończenie przeczytaliśmy fragment książki Alfreda Szklarskiego pt "Tomek w krainie kangurów". Przy okazji dzieci poznały znaczenie zwrotów takich jak: wodzić rej, sprać kogoś na kwaśne jabłko, zimować w tej samej klasie, czy puszyć się jak paw.
Jako praca domowa proszę aby dzieci zrobiły zadanie ze słowotwórstwa, które dostały ode mnie oraz aby dokończyły mapę i przyniosły ją na kolejne zajęcia. Proszę również, aby dzieci miały ze sobą zeszyt. Poznajemy wiele nowych słów, uczymy się ortografii i wierzę, że słowo zapisane będzie lepiej zapamiętane.

Pozdrawiam,
Anna Lintner 

poniedziałek, 7 października 2013

Weekend z Iberami


5 i 6 września odbyła się 13 edycja weekendu z Iberami. W całej Katalonii w niemal wszystkich wykopaliskach kultury iberyjskiej można było posłuchać ciekawych historii związanych z ich życiem, tradycjami, poznać architekturę miast oraz nekropolia.
Kultura iberyjska ukształtowała się na Półwyspie Iberyjskim w V wieku p.n.e. Cechą charakterystyczną jest usytuowanie ich miast w strategicznych miejscach otoczonych potężnymi kamiennymi murami. W tym roku właśnie mury i uzbrojenie żołnierzy były głównymi tematami gdyż tegoroczna edycja poświęcona była wojnom.

W tym roku zwiedziłam wyjątkowe miejsce, Olèrdola, Alt Penedès. Wyjątkowe dlatego, że w obrębie miasta znajdują się aż trzy rodzaje murów. Jeden to właśnie najstarszy mur iberyjski z V wieku p.n.e., drugi to rzymski z II wieku p.n.e. i ostatni średniowieczny z X wieku n.e.
Natomiast w niedzielę udałam się do Coll del Moro, Terra Alta. Jak zawsze, miasto znajdowało się w strategicznym miejscu mając na uwadze ówczesne szlaki handlowe. 150 metrów od miasta znajduje się wyjątkowo dobrze zachowany cmentarz iberyjski. To właśnie na terenie nekropolia odbył się pokaz iberyjskich żołnierzy, ich strojów, narzędzi i sposobu walki. 
 


 Zachęta dla przyszłych archeologów: w obydwu miejscach jest jeszcze wiele do odkrycia. Większość terenu tych miast nie została jeszcze odkopana i zbadana.

Pozostałe miasta Iberów, które można zwiedzać przez cały rok:
-Ullastret, Baix Empordà
- Puig Castellet, Lloret de Mar, La Selva
- Castell, Palamós, Baix Empordà
- Ca n'Oliver, Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental
- Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès
- La Ciutadella, Calafell, Baix Penedès
- El Castellet de Banyoles, Tivissa, Ribera d'Ebre
- Sant Miquel, Vinebre, Ribera d'Ebre
- La Moleta del Remei, Alcanar, Montsià
- La Fortalesa dels Vilars, Arbeca, Les garrigues
- El Molí d'Espígol, Tornabous, Urgell
- Fortificació Ibèrica del Montgròs, El Brull, Osona
- El Casol de Puigcastellet, Folgueroles, Osona
- L'Esquerda, Roda de Ter, Osona
- El Cogulló, Sallent, Bages


Ewa H.

Pożegnanie Barcelony


Po trzech miesiącach wspaniałego doświadczenia ze Szkołą Polską w Barcelonie oraz obcowania z samym miastem przyszło mi się pożegnać. Muszę przyznać, że przyjeżdżając do Barcelony miałam bardzo okrojony jej obraz, jednak po takim czasie zaaklimatyzowałam się do tego stopnia, że najchętniej już planowałabym powrót tutaj. Trzy miesiące życia zupełnie innego niż w Polsce zmieniło diametralnie mój sposób postrzegania np. czasu. Czasu, gdyż przestałam się śpieszyć, na co zwróciłam uwagę dopiero po powrocie do kraju. Mam wrażenie, że czas w Barcelonie płynął wolniej, bardziej leniwie, umykał mimochodem, dopiero w Polsce zdałam sobie jednak sprawę, że oznacza to również, iż pojęcie „na czas” zmieniło nieco swoje znaczenie. To, czego również będzie mi niezwykle brakować, to paradoksalnie rzeczy, które na początku najbardziej mnie irytowały: zgiełk na ulicach, sklepikarze wesoło zagadujący do obcych ludzi, jakże odmienne od polskich pory posiłków, a nawet te niewiarygodne mieszkania!
Dzięki pomocy Pani Ewy Hojny miałam wprost niepowtarzalną okazję, aby poznać nie tylko to przepiękne miasto, ale również pracę nauczycieli w Szkole Polskiej w Barcelonie. Dzięki praktykom w Szkole poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi, dowiedziałam się wielu nowych rzeczy i zyskałam bardzo istotne doświadczenia. Będzie mi niezwykle brakowało również dzieci, z którymi miałam przyjemność mieć zajęcia.
Poza pracą dla szkoły moje praktyki obejmowały również zadania polegające na tłumaczeniu tekstów. Chcąc wyjść naprzeciw Polakom mieszkającym w Barcelonie i okolicach pierwotnym pomysłem było tłumaczenie informacji znajdujących się na stronach internetowych najważniejszych muzeów w Barcelonie oraz w samych muzeach. Po licznych telefonach w tej sprawie oraz wizytach we wspomnianych przybytkach okazało się, że nie jest to zadanie proste. Wprawdzie z początku propozycja tłumaczeń spotykała się z zainteresowaniem, jednak po dłuższej (bądź kolejnej) rozmowie osoby odpowiedzialne odsyłały mnie z informacją, że nie planują tego typu przedsięwzięć. Finalnie okazywało się, że albo nie jest planowane rozszerzenie wersji językowej o język polski, albo przeszkodą są finanse (zaznaczę, że chciałam podjąć się wspomnianych tłumaczeń zupełnie nieodpłatnie, w ramach praktyki). Plan ten spełzł niestety na niczym, mam jednak nadzieję, że może w przyszłości wspomniane instytucje ułatwią wizyty turystów wzbogacając informacje w Internecie, czy na ulotkach o język polski.
Dziękuję za niezapomniany czas
Marta Smarul