Praktyki w BarcelonieTarragonie i Gironie/Practices in Barcelona, Tarragona and Girona


Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie oraz Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska przyjmuje na praktyki Polaków, Polonię oraz młodzież z innych krajów. Zainteresowane osoby proszę o kontakt e-mailowy: ewa.hojna@gmail.com

Praktyki można odbyć w następujących językach: polski, hiszpański, kataloński, angielski bądź niemiecki.


Youth from Poland and other countries can do the practices in Polish School in Barcelona, Tarragona, Girona and Cultural Association Polish School. Interested people please contact us by e-mail: ewa.hojna@gmail.com

Practices can be held in the following languages: Polish, Spanish, Catalan, English or German.

Popularne posty z tego bloga

Rozkład zajęć 2017/2018

Kontakt