Co jest potrzebne aby zapisać dziecko do szkoły w Katalonii?

Myślę, że artykuł ten będzie skierowany głównie do rodziców, którzy wraz z własnymi pociechami chcą przyjechać na dłużej z Polski do Hiszpanii. Oczywiście taka decyzja powinna być przemyślana. Następnie do takiej podróży należy się przygotować, poinformować co, gdzie i kiedy. Musicie też zadbać o część formalną.

Martwicie się, jak wasze dzieci poradzą sobie w nowym otoczeniu, w nowych szkołach? Najpierw jednak należy zapisać dziecko do takiej szkoły. Jak? Gdzie? Co jest potrzebne? Oto garść praktycznych informacji, które pomógł mi przygotować Darek z Punktu Informacji dla Polaków, który działa w Barcelonie.

1) Przed wyjazdem z Polski rodzice powinni zadbać o zabranie:

  • europejskiego aktu urodzenia dziecka,

  • książeczki szczepień (tłumaczenie przysięgłe),

  • paszportów swoich własnych oraz dzieci.

UWAGA:

W Hiszpanii dzieci w wieku od 14 lat powinny mieć również swój własny dokument identyfikacyjny, który tutaj nazywa się DNI.

2) Szkolnictwo jest obowiązkowe dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Od 3 –ego roku życia dziecko może zostać przyjęte do szkoły. Szkoła dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat nazywa się INFANTIL, następne 6 lat to PRIMARIA i następne to SEGUNDARIA.

Aby posłać dziecko do szkoły finansowanej ze śrdoków publicznych (escuelas

públicas, escuelas privadas concertadas) rodzice najpierw powinni w

wyznaczonym terminie (calendario de la preinscripción), zgłosić wybranym

szkołom chęć posłania do nich swojego dziecka (preinscripción).

Służy do tego specjalny wniosek (“Solicitud de preinscripción”). We wniosku

można zaznaczyć więcej niż jedną szkołę, ale trzeba się liczyć z tym, że pierwsza

wybrana szkoła będzie traktowana jako pierwszy wybór , a każda kolejna jako

kolejna ewentualność (orden de preferencia). Wniosek (TYLKO JEDEN) należy

złożyć w sekretariacie szkoły wybranej jako pierwszy wybór.

Wniosek ten do szkół katalońskich (Solicitud de preinscripción) można znaleźć w internecie na stronie: www.gencat.net/educacio/centres/impres.htm

Do wniosku należy dołączyć:

- ksero europejskiego aktu urodzenia dziecka,

- oryginał i ksero dokumentu identyfikacyjnego ojca, matki lub opiekuna dziecka, NIE bądź DNI,

-oryginał i ksero książeczki zdrowia dziecka zaświadczającej o szczepieniach (wraz z tłumaczeniem przysięgłym),

-zaświadczenie o zameldowaniu rodzica lub rodziców (certificado de empadronamiento),

- zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (certificado de empadronamiento),

-zaświadczenie o współzamieszkiwaniu rodzica lub rodziców i dziecka (certificado de convivencia).

Po złożeniu wniosku rodzice otrzymują odpowiedź w formie nadania każdemu

dziecku miejsca w jednej konkretnej szkole. Wówczas rodzice powinni, jak

najszybciej od momentu akceptacji prośby o wstępna rejestrację dziecka,

skontaktować się z wyznaczoną szkołą w celu zapisania do niej swego dziecka

(matriculación).

Formalności tej należy dokonać w wyznaczonej szkole lub w miejskim urzędzie

szkolnictwa (oficina municipal de escolarizacion), pod który podlega wybrana

szkoła, a jeśli takowy nie istnieje w urzędzie informacji szkolnej (oficina de

información escolar).3. Przy zapisywaniu dziecka do szkoły (matriculación) należy załączyć następujące

dokumenty:

-dokument tożsamości z aktualnym adresem zamieszkania,

-oryginał i kopię ważnej legitymacji rodziny wielodzietnej (carné de familia numerosa), jeśli takowa przysługuje,

-dokument zaświadczający o sytuacji finansowej w przypadku osób pobierających świadczenia społeczne z tytułu niskich dochodów (Renta Minima de Inserción),

- zaświadczenie lekarskie w przypadku dzieci cierpiących na przewlekłe choroby, w którym określa się podłoże choroby (układ trawienny, endokrynologiczny lub metaboliczny) i uzasadnia konieczność odpowiedniej diety.

Dodatkową informację można znaleźć na stronie:

www.gencat.net/educacio/centres/gestorg.htm

Pamiętajcie, że wymagane dokumenty mogą być przetłumaczone przez tłumaczy przysięgłych w Polsce. Przypuszczam, że stawki tam są trochę niższe niż w Hiszpanii. Jeżeli jednak potrzebujecie tłumacza już na miejscu to na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie (www.kgbarcelona.org ) znajdziecie kilka nazwisk osób, które mogą Wam pomóc.Popularne posty z tego bloga

Rozkład zajęć 2017/2018

Kontakt