Posty

Warsztaty Metodyczne Języka Polskiego dla Nauczycieli Polonijnych

Obraz
Na przełomie czerwca i lipca b.r. w Krakowie odbyło się ponadtygodniowe szkolenie metodyczne skierowane do nauczycieli polonijnych. W szkoleniu wzięła udział pani Monika Wąsik, animatorka w Klubie Malucha 2 ze Szkoły Polskiej w Barcelonie.  Organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny ze współpracy z Małopolską Szkołą Gościnności warsztaty, objęły obszerny zakres wiedzy metodycznej dotyczącej nauczania języka polskiego, a w programie kursu znalazły się m.in. następujące bloki tematyczne:  - Nowe technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego,  - Szkolne formy teatralne, - Bajkoterapia i biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji dzieci i młodzieży.  Program pobytu, oprócz udoskonalenia warsztatu metodycznego nauczycieli polonijnych, objął również liczne wycieczki kulturoznawcze po Krakowie i okolicach. 
Monika Wąsik

Nabór uczestników szkolenia dla kadry organizacji partnerskich w ramach projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”. Litwa, 29.09.18 – 03.10.18

Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska (Associació Cultural Escuela Polaca)ogłasza nabór uczestników szkolenia dla kadry organizacji partnerskich w ramach projektu Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor edukacja szkolna, akcja K02 – projekty strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Szkolenie odbędzie się w dniach 29.09.18 – 03.10.18 w Mejszagole (Litwa) Dane identyfikacyjne projektu: Nr 2017-1-PL01-KA201-038799 Czas trwania projektu: 01.09.2017 -31.08.2020 Adresaci projektu: pracownicy merytoryczni (nauczyciele i kadra zarządzająca) Szkoły Polskiej w Barcelonie, Tarragonie i Gironie Cel projektu: podniesienie wiedzy oraz kompetencji nauczycieli szkół polonijnych z zakresu metodyki nauczania wczesnoszkolnego i przedmiotowego w jęz. polskim podniesienie kompetencji kadry kierowniczej polonijnych placówek oświatowych w zakresie umiejętności związanych z zarządzaniem szkołą podniesie…

Spotkanie projektowe, 1 lipca

W niedzielę 1 lipca o godz.10.00 odbyło się kolejne spotkanie on-line zespołów projektowych uczestniczących od 01.09.2017r. w projekcie "Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych".  Z naszej instytucji w wideokonferencji udział wzięły - Ewa Hojna - dyr. szkoły i Maria Kołomyjec- nauczycielka w Szkole Polskiej w Barcelonie i Gironie.  Z uwagi na to, iż projekt realizowany jest już pełną parą tematyka spotkania obejmowała wiele zagadnień, m.in. sprawy finansowe projektu, wypełnianie kart czasu pracy dla osób odpowiedzialnych za rezultaty pracy intelektualnej oraz informacje związane z mającym odbyć się na przełomie września i października szkoleniem na Litwie. 
Maria Kołomyjec

Szkoła Polska w Barcelonie - zakończenie roku szkolnego, 16 czerwca

W ubiegłą sobotę, 16 czerwca, odbyło się zakończenie roku szkolnego w Szkole Polskiej w Barcelonie. Po oficjalnym przywitaniu przez Konsula RP w Barcelonie, Pana Włodzimierza Nabrdalika, dzieci z Klubu Malucha 1 i 2 otrzymały z rąk nauczycielek kotyliony a uczniowie pozostałych grup dyplomy. Po rozmowach i zabawie na podwórku szkolnym dzieci zostały zaproszone na różnego rodzaju atrakcje i zabawy organizowane przez szkołę La Salle Garcià z okazji zakończenia roku szkolnego.  Wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielkom i osobom współpracującym ze szkołą życzę udanego lata i fantastycznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

O Polsce w szkole artystycznej IEA Oriol Martorell w Barcelonie

Obraz
W morzu katalońskiej kultury pojawiło się kilka kropel polskich barw. 1 czerwca 2018 roku w szkole artystycznej IEA Oriol Martorell w Barcelonie pokazaliśmy dzieciom i nauczycielom, jak wygląda tradycyjny krakowski strój. Była to godzinna prezentacja polskiej kultury, która polegała na przybliżeniu brzmienia polskiego języka, muzyki, a nawet próbie zatańczenia krakowiaka. Wielkie było zaskoczenie dzieci, gdy usłyszały mój ojczysty język. 

Dużo frajdy sprawiła zabawa w głuchy telefon, oczywiście po polsku. Wynikiem było kilka szeleszczących dźwięków zupełnie niepodobnych do żadnych słów. Pobawiliśmy się w tłumaczy i czytelników wierszy dla dzieci. Zainteresowanie komunikacją było niezwykłe.  Zajęcia odbyły się w ramach tradycyjnego w tej szkole dnia integracyjnego, tzw. "Głównego bohatera", mające na celu bliższe wzajemne poznanie dzieci i ich rodzin.
Pozdrawiam, Majka

Szkoła Polska w Gironie - zajęcia i zakończenie roku szkolnego, 9 czerwca

Obraz
Na ubiegłych zajęciach spotkaliśmy się ostatni raz w tym roku szkolnym. Atmosferę doniosłości tej uroczystości można było odczuć w każdym zakamarku szkolnej klasy.  Jednak zanim nastąpiła ta długo wyczekiwana chwila wręczenia dyplomów, jeszcze na chwilę powróciliśmy do szkolnych ławek. Na ostatnim spotkaniu staraliśmy się podsumować rok naszej pracy. Zadaliśmy naszym uczniom pytanie "Z czym Ci się kojarzy Polska?" i odpowiedzi naszych podopiecznych nas rozbawiły, wzruszyły i nauczyły patrzeć na Polskę ich oczami. Obok pierogów i klusek kładzionych, pojawiła się Odra i Wisła. Cała gama naszych postaci z legend polskich, każde omówione przez nas w minionym roku szkolnym miasto, a także Konstytucja 3 maja. Nie mogę również nie wspomnieć o kolejnym akcencie kulinarnym, jakim był wymieniony przez naszych uczniów niedzielny rosołek. Dodam jeszcze, że szkolna tablica wypełniona była hasłami o Polsce, a dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w tej burzy mózgów.  Następnie przeszliśmy d…

Zajęcia w Barcelonie, 9 czerwca

Obraz
Poziomki 
W czasie ostatnich zajęć w tym roku szkolnym dzieci z grupy Poziomek rozmawiały o… tak, tak, nie mogło to być nic innego jak WAKACJE!!  Zaczęliśmy od poważnego podejścia do tematu i dzieci oglądając kreskówkę a następnie omawiając zachowanie głównych bohaterów, komentowały bezpieczne zachowania. Następnie Poziomki porównywały rysunki przedstawiające pozytywne/negatywne zachowania np. w czasie jazdy samochodem (z zapiętymi lubi niezapiętymi pasami, schodzeniem ze szlaku, (nie)noszenia czapki na plaży, pływaniu, kiedy na plaży powiewa biała/czerwona flaga itd. 
Po tym poważnym wstępie przyszedł czas na „imitowanie” środków transportu, które zabiorą dzieci na wakacje.  Zaraz potem nastała najwspanialsza cześć zajęć – czyli zajęcia muzyczne z Ulą. Zabaw ruchowych i skocznych figli przy akompaniamencie nie było końca… aż dzieci poczuły miasteczkowy głód.  Na zakończenie zajęć dzieci wykonały lunetę, przez którą obiecały przyglądać się wszystkim nowym osobom i rzeczom spotkanym w …