Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2014

Sprawozdanie z zajęć z 22 lutego

Poziomki

Dzieci zaczęły zajęcia od wykonania własnych masek, polegające na dopasowaniu części do pyszczka zwierzątka jakie wybrały. Kolejnym etapem było ozdobienie maski kolorowymi brokatami. Po wykonaniu masek był czas na gry poszerzające słownictwo dzieci (gra polegała na opisywaniu różnych obrazków i wymyśleniu jego przeciwieństwa), następną zabawą było układanie wzorów na planszy ( dzieci miały bardzo małe części co sprawiało wyzwanie). Po drugim śniadaniu, przenieśliśmy się na salę gimnastyczną. Zabawy jakie dzieci wykonywały to: gry z wykorzystaniem chusty, rzut piłką/balonem przez obręcz, skoki przez przeszkody, zabawy skakankami, zabawa w starego niedźwiedzia. Po powrocie do sali nastąpiło krótkie wyciszenie i na wspólną bajkę (bajka bez tytułu gdyż każde z dzieci zmieniało historię). Kolejnym etapem było wyklejenie własnego listka kolorową bibułą. W trakcie całych zajęć dzieci słuchały polskich piosenek o tematyce lasu.

Pozdrawiamy

Kasia i Iga

Tęcza i Jarzębina

Zaproszenie dla uczniów z grupy Tęcza i Jarzębina na zabawę karnawałową pt. Przyjęcie u Pani Zimy

Z A P R O S Z E N I E Serdecznie zapraszamy uczniów z grupy Tęcza i grupy Jarzębina na spotkanie karnawałowe w Szkole Polskiej, które odbędzie się w dniu 22 lutego br od godz. 10.00 do 13.15 w sali lekcyjnej Tęczy. W programie muzyka, śpiew, tańce, gry i zabawy. Temat przewodni spotkania: PRZYJĘCIE U PANI ZIMY. Mile widziany dowolny strój karnawałowy.
 Anna, Monika i Maria

Sprawozdanie z zajęć z 8 lutego

Poziomki

Zajęcia zaczęliśmy od gier planszowych pomagających utrwalać słownictwo nabyte na poprzednich zajęciach. Następnie korzystaliśmy z ćwiczeń o tematyce zimowej indywidualnie dostosowanych do potrzeb dzieci. Chwilą odpoczynku po zmianie klasy była bajka ułatwiająca poznanie słownictwa związanego z częściami ciała. Kolejnym etapem zajęć było drugie śniadanie, po którym wyszliśmy na salę gimnastyczną (gry i zabawy ruchowe z piłkami, skakankami i kółkami hula hop np. rzut piłką przez hula hop, gry zespołowe i zabawa w berka). Po powrocie do klasy bawiliśmy się plasteliną i nowymi klockami, co okazało się dużym sukcesem i rozwijało zdolności manualne. Jak na każdych zajęciach abstrakcyjne rysunki na tablicy wyjawiły nam wśród dzieci małych następców Jacksona Pollocka! :)
Pozdrawiamy Iga i Kasia
Tęcza

¨ Kto się trzyma przysłów, ten …

Praktyki w BarcelonieTarragonie i Gironie/Practices in Barcelona, Tarragona and Girona

Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie oraz Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska przyjmuje na praktyki Polaków, Polonię oraz młodzież z innych krajów. Zainteresowane osoby proszę o kontakt e-mailowy: ewa.hojna@gmail.com
Praktyki można odbyć w następujących językach: polski, hiszpański, kataloński, angielski bądź niemiecki.

Youth from Poland and other countries can do the practices in Polish School in Barcelona, Tarragona, Girona and Cultural Association Polish School. Interested people please contact us by e-mail: ewa.hojna@gmail.com

Practices can be held in the following languages: Polish, Spanish, Catalan, English or German.

Classes de polonès, 08.02.2014

Dobry wieczór,
Wczoraj (ahir) vam fer força gramàtica del cas instrumental (per practicar les frases tipus ‘Jo sóc un bon enginyer’ –Ja jestem dobrym inżynierem / -‘M’interessa la música alemanya’ – Interesuję się niemiecką muzyką). Recordeu que els verbs ‘SER’ i ‘INTERESSAR’ sempre causaran aquest tipus de canvi en les paraules (substantius, adjectius...) També vam parlar de les nostres famílies: de les nostres parelles i dels nanos. Vam veure com nombrar en polonès les etapes de la vida humana i vam observar algunes particularitats d’aquests noms, per exemple, ‘niemowlę’ (bebè) i ‘dziecko’ (nen/nena/criatura) no són ni de gènere masculí ni femení. També és curiosa la paraula ‘mężczyzna’ (home) perquè sembla ser un substantiu femení J Ahir també vam poder comptar fins als 100 amb una pronúncia gairebé polonesa i vam aprendre una fórmula gramàtica –‘matemàtica’ per dir les edats : Ile masz lat? / Quants anys tens? 1 rok 2,3,4 lata / i a partir del 22,23,24… X2, X3, X4 lata 5 – 2…