Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2013

Po kolacji wigilijnej w Szkole Polskiej w Barcelonie

13 grudnia odbyła się kolacja wigilijna w Szkole Polskiej w Barcelonie. Spotkanie rozpoczęło się od śpiewania kolęd i dzieleniem się opłatkiem. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałam podziękować Pani Ani Dziechciarz i pozostałym nauczycielom z X LO w Katowicach za opłatki z Polski oraz gry edukacyjne dla dzieci z naszej szkoły. Już od kilku lat Pani Ania dba aby naszym spotkaniom świątecznym nie zabrakło opłatków.  Przed kolacją podziwialiśmy występy dzieci w dramatyzacji kilku polskich kolęd. Było więc dzieciątko Jezus, Józef i Maryja, byli też Trzej Królowie z darami, pasterze i anioły oraz Góralki. Stroje do tej wzruszającej inscenizacji przygotowała Pani Maryla. Rodzice oraz zaproszeni goście wynagrodzili naszych aktorów i Panią Marylę gorącymi brawami.  Po tym wszystkich nastąpił czas na posiłek. Na stołach znalazły się domowe potrawy świąteczne przygotowane przez rodziców: kompot z suszu, ryby, sałatki, pierogi, grzyby, bigos a na koniec pyszne wypieki. Kiedy wszystko tak ład…

Książki z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Obraz
Serdecznie dziękujemy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” za przekazane szkole książki oraz za dyplomy uznania.Tym samym gratuluję naszej nauczycielce, Pani Marii Kołomyjec, za ukończenie kursu e-lerningowego: Wychowanie przez czytanie oraz za otrzymanie tytułu Koordynadora programu Cała Polonia czyta dzieciom.


Informacja prasowa na zakończenie projektu "Cała Polonia czyta dzieciom"

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zakończyła realizację pilotażowego projektu „Cała Polonia czyta dzieciom”. Projekt, służący wzmocnieniu działań proczytelniczych w polonijnych placówkach edukacyjnych, realizowany był od marca do listopada 2013 r. w krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Obejmował m.in. kurs e-learningowy „Wychowanie przez czytanie” oraz imprezy czytelnicze organizowane w placówkach polonijnych, w tym także spotkania autorskie ze znanymi polskimi pisarzami dla dzieci i młodzieży. 
Współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt „Cała Polonia czyta dzieciom” nawiązuje do doświadczeń trwającej już od ponad dwunastu lat kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Do udziału w nim zakwalifikowano 60 osób z placówek i organizacji polonijnych z dziewięciu krajów: Austrii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Projekt składał się z dwóch części obejmujących kilka równoległych działań. 
Cz…

Projekt Cała Polonia czyta dzieciom

Od marca do listopada 2013 roku Szkoła Polska w Barcelonie brała udział w projekcie Cala Polonia czyta dzieciom. Projekt miał służyć wzmocnieniu działań proczytelniczych w naszej placówce edukacyjnej. Obejmował m.in. kurs e-lerningowy: Wychowanie przez czytanie oraz imprezę czytelniczą. 
Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."
The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2013."