piątek, 27 grudnia 2013

Po kolacji wigilijnej w Szkole Polskiej w Barcelonie

13 grudnia odbyła się kolacja wigilijna w Szkole Polskiej w Barcelonie. Spotkanie rozpoczęło się od śpiewania kolęd i dzieleniem się opłatkiem. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałam podziękować Pani Ani Dziechciarz i pozostałym nauczycielom z X LO w Katowicach za opłatki z Polski oraz gry edukacyjne dla dzieci z naszej szkoły. Już od kilku lat Pani Ania dba aby naszym spotkaniom świątecznym nie zabrakło opłatków. 
Przed kolacją podziwialiśmy występy dzieci w dramatyzacji kilku polskich kolęd. Było więc dzieciątko Jezus, Józef i Maryja, byli też Trzej Królowie z darami, pasterze i anioły oraz Góralki. Stroje do tej wzruszającej inscenizacji przygotowała Pani Maryla. Rodzice oraz zaproszeni goście wynagrodzili naszych aktorów i Panią Marylę gorącymi brawami. 
Po tym wszystkich nastąpił czas na posiłek. Na stołach znalazły się domowe potrawy świąteczne przygotowane przez rodziców: kompot z suszu, ryby, sałatki, pierogi, grzyby, bigos a na koniec pyszne wypieki. Kiedy wszystko tak ładnie pachniało świątecznym jedzeniem odwiedził nas Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci po radosnym odśpiewaniu kolęd otrzymały upominki. Następne wróciliśmy do stołów i po krótkim świętowaniu nastąpił koniec spotkania. Rodzice również otrzymali drobne upominki w podziękowaniu za kulinarne uczestnictwo w organizacji kolacji wigilijnej. 
To właśnie dzięki rodzicom, dzieciom, babciom i dziadkom, dzięki Pani Maryli i Pani Sabinie (szkolna Polska Babcia) oraz nauczycielom Szkoły Polskiej: Marii, Kasi, Idze, Ani i Monice to spotkanie było tak miłe, tak radosne i kolorowe. To dzięki ich pracy i wysiłkowi kolejny raz w polskim gronie mogliśmy sobie życzyć spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

niedziela, 8 grudnia 2013

Książki z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Serdecznie dziękujemy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” za przekazane szkole książki oraz za dyplomy uznania.Tym samym gratuluję naszej nauczycielce, Pani Marii Kołomyjec, za ukończenie kursu e-lerningowego: Wychowanie przez czytanie oraz za otrzymanie tytułu Koordynadora programu Cała Polonia czyta dzieciom.


Informacja prasowa na zakończenie projektu "Cała Polonia czyta dzieciom"

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zakończyła realizację pilotażowego projektu „Cała Polonia czyta dzieciom”. Projekt, służący wzmocnieniu działań proczytelniczych w polonijnych placówkach edukacyjnych, realizowany był od marca do listopada 2013 r. w krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Obejmował m.in. kurs e-learningowy „Wychowanie przez czytanie” oraz imprezy czytelnicze organizowane w placówkach polonijnych, w tym także spotkania autorskie ze znanymi polskimi pisarzami dla dzieci i młodzieży. 

Współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt „Cała Polonia czyta dzieciom” nawiązuje do doświadczeń trwającej już od ponad dwunastu lat kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Do udziału w nim zakwalifikowano 60 osób z placówek i organizacji polonijnych z dziewięciu krajów: Austrii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Projekt składał się z dwóch części obejmujących kilka równoległych działań. 

Część pierwsza, realizowana od marca do czerwca, miała na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z promocją czytelnictwa. Złożyły się na nią: merytoryczny kurs e-learningowy „Wychowanie przez czytanie” na platformie Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania (IUMW) oraz internetowe szkolenie w zakresie narzędzi i metodologii prowadzenia kampanii czytania („know-how”). W ramach tej części zorganizowane zostały także konsultacje on-line z przedstawicielami Fundacji oraz krajowymi Koordynatorami kampanii czytania. Jednocześnie zostały nagrane i udostępnione uczestnikom projektu filmy z udziałem autorów polskiej literatury dziecięcej: Grzegorza Kasdepke, Marcina Szczygielskiego, Wojciecha Widłaka i Rafała Witka. W kwietniu nastąpiła uroczysta inauguracja akcji „Cała Polonia czyta dzieciom” w USA: Irena Koźmińska, Prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, oraz Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji, odwiedziły z tej okazji Nowy Jork i Chicago, gdzie wygłosiły wykłady i spotkały się z licznymi przedstawicielami środowisk polonijnych. 

Po wakacjach zagraniczni uczestnicy projektu mogli sprawdzić się jako organizatorzy imprez czytelniczych dla dzieci oraz prezentacji edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli na temat „Wychowania przez czytanie”. Dodatkowe wsparcie merytoryczne stanowiły czaty ze specjalistą w zakresie literatury dziecięcej – Dorotą Koman, oraz  psychologiem dziecięcym i rodzinnym – Justyną Święcicką. Na platformie e-learningowej został uruchomiony Bank Pomysłów. Znani polscy autorzy książek dla dzieci i młodzieży: Paweł Beręsewicz, Beata Gawryluk, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kasdepke, Renata Piątkowska, Eliza Piotrowska, Marcin Szczygielski, Wojciech Widłak, Łukasz Wierzbicki spotkali się z dziećmi na spotkaniach autorskich w placówkach polonijnych w Irlandii (w Galway, Cavan, Limerick oraz Dublinie), Wielkiej Brytanii (w Hull i Londonderry), Hiszpanii (w Madrycie), Holandii (w Oss), Francji (w Paryżu), we Włoszech (w Mediolanie) oraz w Nowym Jorku. Irena Koźmińska oraz Elżbieta Olszewska przeprowadziły wykłady w placówkach w Irlandii (w Carlow i w Dublinie) oraz w Austrii (w Wiedniu). Na zaproszenie Ambasady RP w Dublinie obie panie wzięły także udział w Radzie Konsultacyjnej ds. Oświaty, skupiającej dyrektorów szkół polonijnych z całej Irlandii. Dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacji internetowej wszyscy uczestnicy mogli również spotkać się z wybranymi autorami wirtualnie, podczas czatów na platformie IUMW. 

Celem realizacji projektu było stworzenie w środowiskach polonijnych warunków umożliwiających lepsze poznanie przez dzieci i młodzież języka polskiego i sprawne posługiwanie się nim, poznanie kultury i historii Polski, budowanie tożsamości w oparciu o polską tradycję i współczesność, a także integrację starszego i młodszego pokolenia wokół języka, kultury i literatury polskiej. Projekt stanowił przygotowanie do uruchomienia w przyszłym roku na szerszą skalę programu „Cała Polonia czyta dzieciom” adresowanego przede wszystkim do szkół polskich za granicą. Pierwszymi Koordynatorami programu staną się przeszkoleni uczestnicy projektu. 

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu udało nam się zaszczepić ideę głośnego czytania wśród nauczycieli z placówek polskich oraz przedstawicieli organizacji polonijnych, a także uświadomić im potrzebę budowania nawyku czytania w języku polskim w domu i w placówkach polonijnych. Mamy sygnały, że wielu uczestnikom projektu udało się już z powodzeniem zastosować na swoim terenie zaproponowane przez nas pomysły i narzędzia do wspierania czytelnictwa. Promocja języka i literatury polskiej w wielojęzycznych środowiskach polonijnych to jednak złożony problem i dużo jest jeszcze do zrobienia. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki na kontynuację tego typu działań w przyszłości, ponieważ liczba polskich rodzin przebywających za granicą stale rośnie, a pozytywny odbiór projektu przez jego uczestników świadczy, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne. – mówi Joanna Górska, Dyrektor ds. Współpracy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, koordynator projektu „Cała Polonia czyta dzieciom”. 

Dodatkowe informacje o inicjowanych przez Fundację ABCXXI międzynarodowych działaniach proczytelniczych; 

W minionych latach Fundacja czynnie wspomagała uruchomienie kampanii czytania w kilku krajach: w Czechach (Celé Česko čte dětem), na Słowacji (Celé Slovensko čita deťom), na Litwie (Visa Lietuva skaito vaikams) i na Ukrainie. Zorganizowane w Cieszynie (2008), Ostrawie (2011), Wilnie (2012), Pradze (2013) konferencje edukacyjne nt. roli głośnego czytania w wychowaniu dziecka i nauczania wartości moralnych, podczas których wystąpiły Irena Koźmińska, Prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, oraz Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji, wywołały bardzo duży oddźwięk wśród uczestników – przedstawicieli placówek polskich i zagranicznych. Ponad 7-letnia współpraca z czeską Fundacją „Celé Česko čte dětem”, prowadzoną przez p. Ewę Katrušak, zaowocowała w czerwcu 2011 roku zorganizowaną wspólnie – przy wsparciu Unii Europejskiej – Inauguracją I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom w polskim i czeskim Cieszynie. Z polskiej inicjatywy została też wtedy podpisana proklamacja programu „All of Europe Reads to Kids”, jak również odbył się „okrągły stół” reprezentantów krajów europejskich, zainteresowanych rozpoczęciem u siebie działań czytelniczych na wzór polskiej kampanii czytania. Poza tym, aktywnym promotorem fundacyjnych programów „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” wśród placówek polskich na Litwie jest Fundacja Małego Księcia działająca przy Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej RP w Wilnie. 

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, założona w grudniu 1998 roku, wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne. W 2001 r. Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, która uświadamia społeczeństwu, jak ogromne znaczenie ma głośne czytanie dziecku od urodzenia dla jego wszechstronnego rozwoju. Fundacja realizuje wiele dużych przedsięwzięć m.in. coroczny Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, konferencje oraz warsztaty edukacyjne z cyklu „Mądre Wychowanie”, m.in. na temat potrzeb emocjonalnych dzieci, wychowania przez czytanie i nauczania wartości. W trosce o jakość kultury młodego pokolenia Fundacja inicjuje projekty literackie, takie jak wydana wspólnie z tygodnikiem „Polityka” 23-tomowa kolekcja książek „Cała Polska czyta dzieciom”, czy Konkursy literackie im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. W 2012 r. Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” uruchomiła Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania oferujący m.in. z kursy e-learningowe na temat czytania i nauczania wartości. 

Projekt „Cała Polonia czyta dzieciom” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”

Patroni medialni Fundacji ABCXXI: 
TVP S.A., Polskie Radio S.A., Polityka – Spółdzielnia Pracy, Gazeta Wyborcza, Gutek Film, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o., Qlturka.pl, miastodzieci.pl, Bliżej Przedszkola, edziecko.pl 

Pozostali Grantodawcy, Darczyńcy, Partnerzy i Sponsorzy Fundacji ABCXXI: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja PZU, Fundacja Orange, Pack Druk Poligrafia Uszok & Uszok, International Paper, Sabur 

Kontakt z organizatorami: 
Joanna Górska, Koordynator główny projektu polonia@cpcd.pl 

Więcej informacji o Fundacji ABCXXI i jej działaniach: www.cpcd.pl www.calapolskaczytadzieciom.pl 
Strona Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania (IUMW): www.iumw.pl Warszawa, listopad 2013

Projekt Cała Polonia czyta dzieciom

Od marca do listopada 2013 roku Szkoła Polska w Barcelonie brała udział w projekcie Cala Polonia czyta dzieciom. Projekt miał służyć wzmocnieniu działań proczytelniczych w naszej placówce edukacyjnej. Obejmował m.in. kurs e-lerningowy: Wychowanie przez czytanie oraz imprezę czytelniczą. 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."
The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2013."