Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2007

Zaproszenie na Drugie Rodzinne Malowanie Jajek

Obraz
Serdecznie zapraszamy na Drugie Rodzinne Malowanie Jajek, które odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia Kulturalnego Katalońsko-Polskiego w Barcelonie przy ul. Nou de Sant Francesc, 20, dnia 18 marca (niedziela) o godz.11.00.

W programie:malowanie jajek – konkurs z nagrodami (KAżDA RODZINA OTRZYMA 4 JAJKA, UGOTOWANE, KTóRE BęDZIE MUSIAłA OZDOBIć WG WłASNEGO UZNANIA, STOSUJąC JAK NAJBARDZIEJ INDYWIDUALNE METODY BąDź TRADYCYJNE SPOSOBY. UWAGA: ORGANIZATORZY DOSTARCZAJą JAJKA NATOMIAST KAżDA RODZINA PRZYNOSI WłASNE MATERIAłY, NP. KREDKI, FARBKI, NAKLEJKI, DO OZDOBIENIA JAJ).
wystawa Święconek (PROSIMY O PRZYNIESIENIE KOSZYCZKóW Z śWIęCONKą. CHCEMY UMIEśCIć JE NA WSPóLNYM STOLE. PO ZAKOńCZENIU SPOTKANIA KOSZYCZKI ZOSTANą ZWRóCONE WłAśCICIELOM).
tradycyjny słodki poczęstunek wielkanocny,sprzedaż kartek wielkanocnych wykonanych przez dzieci Szkoły Polskiej(DZIECI BęDą SPRZEDAWAć KARTKI W CENIE 0,50 EURO. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAKUPóW. MAMY NADZIEJę, żE DO KOńCA SPOTKANIA WSZYSTKIE KARTKI …