czwartek, 8 marca 2007

Zaproszenie na Drugie Rodzinne Malowanie JajekSerdecznie zapraszamy na Drugie Rodzinne Malowanie Jajek, które odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia Kulturalnego Katalońsko-Polskiego w Barcelonie przy ul. Nou de Sant Francesc, 20, dnia 18 marca (niedziela) o godz.11.00.

W programie:

  • malowanie jajek – konkurs z nagrodami (KAżDA RODZINA OTRZYMA 4 JAJKA, UGOTOWANE, KTóRE BęDZIE MUSIAłA OZDOBIć WG WłASNEGO UZNANIA, STOSUJąC JAK NAJBARDZIEJ INDYWIDUALNE METODY BąDź TRADYCYJNE SPOSOBY. UWAGA: ORGANIZATORZY DOSTARCZAJą JAJKA NATOMIAST KAżDA RODZINA PRZYNOSI W

    łASNE MATERIAłY, NP. KREDKI, FARBKI, NAKLEJKI, DO OZDOBIENIA JAJ).

  • wystawa Święconek (PROSIMY O PRZYNIESIENIE KOSZYCZKóW Z śWIęCONKą. CHCEMY UMIEśCIć JE NA WSPóLNYM STOLE. PO ZAKOńCZENIU SPOTKANIA KOSZYCZKI ZOSTANą ZWRóCONE WłAśCICIELOM).

  • tradycyjny słodki poczęstunek wielkanocny,

  • sprzedaż kartek wielkanocnych wykonanych przez dzieci Szkoły Polskiej(DZIECI BęDą SPRZEDAWAć KARTKI W CENIE 0,50 EURO. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAKUPóW. MAMY NADZI

    EJę, żE DO KOńCA SPOTKANIA WSZYSTKIE KARTKI ZOSTANą SPRZEDANE).

Bardzo prosimy o zgłoszenie uczestników telefonicznie: 977 644433 (Ewa) bądź e-mailowo: ewa.hojna@gmail.com


Organizatorzy: Szkoła Polska i Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie.